Rekrutacja

Studia rozpoczynają się 4 marca 2017 r. (sobota) o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zobowiązane są najpóźniej do 28 lutego 2017 r. do dostarczenia na adres elektroniczny ( rekrutacja@geopolityka.ostrowiec.pl) skanów następujących dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  2. podanie o przyjęcie na studia,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. kserokopia dowodu osobistego,
  5. kserokopia dowodu wpłaty połowy czesnego za pierwszy semestr i 50 zł opłaty wpisowej (łącznie: 700,00 zł). Pozostała część czesnego musi zostać uregulowana nie później niż na II zjeździe (możliwość bezpośredniej wpłaty w kasie uczelni).

W pierwszej kolejności prosimy o przesyłanie trzech pierwszych dokumentów. Po ich weryfikacji, kandydat otrzyma potwierdzenie i numer konta do wpłaty. 

Oryginały dokumnetów należy złożyć na pierwszym zjeździe (lub wcześniej) w punkcie rekrutacyjnym WSBiP, blok C, pokój nr 15 (otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, sobota w godz. 8.00 – 15.00, niedziela godz. 8.00 – 13.00).

​​Najpóźniej na II zjeździe uczestnicy muszą dostarczyć trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram zjazdów w I semestrze:

4 marca

18 marca

1 kwietnia

15 kwietnia

29 kwietnia

13 maja

27 maja

10 czerwca

24 czerwca