Kadra

Dr Jacek Bartosiak – specjalista ds. geostrategii Stanów Zjednoczonych i Azji Wschodniej.

Prof. dr hab. Barwińska-Małajowicz – dr hab. nauk ekonomicznych, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, pracuje na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. dr hab. Piotr Eberhardt – specjalista ds. historii myśli geopolitycznej i geografii politycznej.

Dr Bethuel Matsili – specjalista ds. geopolityki i geostrategii Afryki, adiunkt w Akademii Długosza w Częstochowie.

Dr Paweł Sikora – doktor nauk prawnych, wykładowca m.in. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Dr Michał Siudak – specjalista ds. geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

Prof. dr hab. Julian Skrzyp – specjalista ds. geopolityki Chin i Azji Wschodniej, płk w st. spocz., b. wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Prof. dr hab. Bogusław Ślusarczyk – dr hab. nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, pracuje na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. dr hab. Mirosław Sułek – twórca polskiej szkoły potęgometrycznej, płk w st. spocz. Międzynarodowy ekspert w zakresie potęgometrii i prognozowania.

Dr Leszek Sykulski – specjalista ds. geopolityki Rosji i teorii walki informacyjnej. 

Prof. dr hab. Witold Wilczyński – geograf, profesor Uniwersytetu POedagogicznego w Krakowie, wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Dr Piotr Wilczyński – geograf, specjalista ds. kartografii geopolitycznej, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Dr Mateusz Wiliński – niemcoznawca, szkolił setki polskich tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego.

Dr hab. Andrzej Zapałowski – doktor nauk wojskowych, specjalista ds. geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej.