Kadra

Kadra studiów wywodzi się z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wśród wykładowców znajdują się m.in.

prof. dr hab. Barwińska-Małajowicz – dr hab. nauk ekonomicznych, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, pracuje na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

dr Bethuel Matsili – specjalista ds. geopolityki i geostrategii Afryki, adiunkt w Akademii Długosza w Częstochowie.

dr Paweł Sikora – doktor nauk prawnych, wykładowca m.in. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

dr Michał Siudak – specjalista ds. geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

prof. dr hab. Julian Skrzyp – specjalista ds. geopolityki Chin i Azji Wschodniej, płk w st. spocz., b. wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

prof. dr hab. Bogusław Ślusarczyk – dr hab. nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, pracuje na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

prof. dr hab. Mirosław Sułek – twórca polskiej szkoły potęgometrycznej, płk w st. spocz. Międzynarodowy ekspert w zakresie potęgometrii i prognozowania.

dr Leszek Sykulski – specjalista ds. geopolityki Rosji i teorii walki informacyjnej. 

prof. dr hab. Witold Wilczyński – geograf, profesor Uniwersytetu POedagogicznego w Krakowie, wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

dr Piotr Wilczyński – geograf, specjalista ds. kartografii geopolitycznej, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

dr Mateusz Wiliński – niemcoznawca, szkolił setki polskich tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego.

dr Andrzej Zapałowski – doktor nauk wojskowych, specjalista ds. geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej.